สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

มีบริการรับส่ง

มีบริการรับส่ง - ส่งมอบ

ส่งรถพร้อมน้ำมันเต็มถัง

ส่งรถพร้อมน้ำมันเต็มถัง

ไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน

ไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน

เปลี่ยนยางทุกระยะ 50,000 กม

เปลี่ยนยางทุกระยะ 50,000 กม. หรือเห็นว่ายางสึกหรอและหมดสภาพ

มีรถทดแทนให้ใช้ระหว่างซ่อม

มีรถทดแทนให้ใช้ระหว่างซ่อม

ประกันภัยชั้นหนึ่ง

ประกันภัยชั้นหนึ่ง คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท ต่อครั้ง

มีศูนย์บริการทั่วประเทศ

มีศูนย์บริการทั่วประเทศ

บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องยนต์

บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมเครื่องยนต์และเปลี่ยนอะไหล่

ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก

บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมเครื่องยนต์และเปลี่ยนอะไหล่

Call Center 24 ชั่วโมง

Call Center & Service 24 ชั่วโมง

บริการตรวจสภาพบำรุงรักษาฟรีทุก 1 เดือน

บริการตรวจสภาพบำรุงรักษาฟรีทุก 1 เดือน หรือตามระยะของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ

ผู้เช่าสามารถซ่อมได้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท

ในกรณีรถขัดข้องผู้เช่าสามารถซ่อมได้เองในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท โดยไม่ต้องแจ้งบริษัทฯ