เช่าหรือซื้อรถ ปัญหากวนใจสำหรับผู้ประกอบการ

เช่าหรือซื้อรถ ปัญหากวนใจสำหรับผู้ประกอบการ

คุณเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหม ? รถยนต์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเริ่มใช้งานไม่ได้แบบเดิม ทั้งเก่า ซ่อมบ่อย เข้าอู่รอรถนาน รถเก่าตกรุ่น ต้องหารถยนต์ใหม่เพื่อนำมาใช้แทนรถเก่าที่มี เหตุการณ์แบบนี้ทำให้ผู้ประกอบการมี 2 ทางเลือกในการที่จะได้รถยนต์มาใช้ใหม่คือ
1. เช่ารถสำหรับองค์กร 2. ซื้อรถยนต์ใช้เอง  ซึ่งทั้ง 2 ทางเลือกนี้มีความต่างกันพอสมควรทั้งมีข้อดีและข้อเสีย เป็นปัญหาหนักใจสำหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้คุ้มค่า ลดภาระงานภายในองค์กร และจัดการระบบบัญชีให้สมดุล

หากให้การเปรียบเทียบระหว่างรถเช่าสำหรับองค์กรกับการซื้อรถใช้เอง ต้องกล่าวก่อนว่าย่อมมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ดังนี้

การเช่ารถสำหรับองค์กร มีข้อดีคือควบคุมค่าใช้จ่ายให้คงที่ไม่ต้องมาจุกจิกหรือคิดเยอะในเรื่องรถยนต์ ไม่มีการจำกัดระยะทางสามรถใช้งานได้แบบ Full Stream นอกจากนี้ยังสามารถลดภาระงานของแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการรถยนต์ ไม่ต้องมาเสียเวลาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นและยังลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่สำคัญคือเราสามารถ เช่ารถสำหรับองค์กรกับ SO WHEEL ได้ด้วย ส่วนข้อเสียในการเช่ารถคือการเช่ารถยนต์ไม่ใช่สินทรัพย์ขององค์กร เมื่อครบสัญญาต้องทำการส่งมอบรถคืนแก่ทางบริษัทผู้ให้เช่า

การซื้อรถยนต์ใช้เอง มีข้อดีคือเป็นสินทรัพย์ของทางบริษัทเอง บริษัทเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ข้อเสียในการซื้อรถยนต์คือต้องมีแผนกงานหรือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยตรง อีกทั้งองค์กรต้องรับภาระในการคิดค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ที่ลดลงในทุกๆ ปี ประกอบกับต้องมาพิจารณาการขายรถยนต์ต่อ ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากตลาดรถยนต์มือสองมีราคาที่ค่อนข้างผันผวนและอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนเช่นกัน ทำให้การขายรถยนต์ต่อค่อนข้างยุ่งยากและอาจไม่คุ้มค่า

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าการเช่าและการซื้อมีจุดต่างกันพอสมควร ที่นี้ไปเราไปดูกันดีกว่าว่าการเช่ารถสำหรับองค์กร และการซื้อใช้เองต่างกันอย่างไร

เช่าหรือซื้อรถ ปัญหากวนใจสำหรับผู้ประกอบการ

และนี้คือข้อเปรียบเทียบระหว่างการเช่าและการซื้อรถสำหรับองค์กร จะเห็นได้ว่าการเช่ารถสำหรับองค์กร มีรูปแบบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ดีกว่าทั้งไม่ต้องมาดูแลรักษา ไม่ต้องเสียเวลาในการบริหารซึ่งครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์ ส่วนการซื้อรถยนต์ใช้เองเราต้องแบกรับทั้งค่าเสื่อมราคาและเสียเวลาในการจัดการบริหาร อีกทั้งยังไม่รวมถึงการดูแลรักษาและการขายรถยนต์ต่อ

สรุปได้ว่าการเช่านั้นช่วยลดภาระต่างๆ มากกว่าการซื้อรถยนต์ใช้เองตัดปัญหาไม่ต้องเสียเวลามาจัดการและปวดหัวกับปัญหาเรื่องรถยนต์ หากต้องการเช่ารถสำหรับองค์กรให้นึกถึง เช่ารถสำหรับองค์กรกับ SO WHEEL ได้เลยซึ่งบริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริการรถเช่ามากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการให้บริการ รถเช่าดัดแปลง ที่มีทั้ง รถกระบะตู้ทึบ รถกระบะห้องเย็น รถ6ล้อ รถ10ล้อ ให้เช่าอีกด้วยนะ ครอบคลุมทุกเรื่องรถเช่าขนาดนี้นึกถึงรถเช่านึกถึง SO WHEEL นะครับ

------------------------------------------------------------------------

#SOWHEEL #SO #CARRENTAL #เช่ารถพร้อมคนขับ #รถดัดแปลง #รถเช่าดัดแปลง #รถห้องเย็น #รถรับส่ง #รถดัดแปลงตามความต้องการ #รถดัดแปลงขนส่ง #รถขนส่งดัดแปลง #รถตู้เย็น #รถตู้ทึบ #รถตู้แห้ง #เช่าVSซื้อรถ

ติดต่อสอบถามเรื่องการเช่ารถ
☎️ 090-197-8531  📲 LINE : @sowheel