ROAD SIGNS รวมความหมายสัญลักษณ์บนพื้นถนน

ROAD SIGNS รวมความหมายสัญลักษณ์บนพื้นถนน

⚠️ การจะขับขี่ให้ปลอดภัยนอกจากกฎจราจรที่ต้องจำให้ขึ้นใจแล้ว สัญลักษณ์ต่างๆ บนพื้นถนนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะมันจะทำให้การขับขี่ในแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและผู้ใช้ถนนด้วยกัน ว่าแต่จะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย

เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ

เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ ลักษณะจะเป็นเส้นสีเหลืองหรือสีขาวอยู่ตรงกลางถนน หมายถึงการแบ่งเส้นทิศทางจราจรของรถ ถ้าหากคุณเห็นเส้นจราจรแบบนี้ให้ขับรถในด้านซ้าย เลี้ยวขวาหรือแซงหน้ารถคันอื่นได้เมื่อปลอดภัย 🚖

เส้นห้ามเปลี่ยนช่องการเดินรถ

เส้นห้ามเปลี่ยนช่องการเดินรถ เป็นเส้นสีขาวทึบลากยาว เส้นนี้จะช่วยแบ่งย่อยเส้นทางเดินรถในทิศทางเดียวกัน โดยห้ามขับผ่านหรือคร่อมเส้นเด็ดขาดให้ขับอยู่ช่องจราจรเส้นเดิมที่ขับมาก่อนแล้วเท่านั้น 🚖

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง เส้นสีเหลืองทึบเส้นเดี่ยว มีหน้าที่แบ่งทางเดินรถหรือทางจราจรในทิศทางตรงกันข้าม โดยจะต้องขับรถไปตามด้านซ้ายของเส้นและห้ามให้รถขับผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด 🚖

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้าน

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้าน เส้นจราจรนี้จะเป็นเส้นทึบลากยาวคู่กับเส้นประ มีทั้งแบบสีเหลืองและสีขาว ซึ่งหมายถึงรถที่ขับขี่ทางด้านที่เป็นเส้นประสามารถขับแซงได้เมื่อเห็นว่าถนนที่กำลังแซงเข้าไปมีความปลอดภัยแล้ว แต่กลับกันรถที่ขับอยู่ทางด้านเส้นทึบห้ามขับรถผ่านเข้ามาทางด้านขวาหรือขับคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด 🚖

เส้นเตือนก่อนถึงทางม้าลาย

เส้นซิกแซก หรือ เส้นเตือนก่อนถึงทางม้าลาย เป็นเส้นที่ใช้เตือนให้ผู้ขับขี่ ชะลอและลดความเร็ว เพื่อที่จะหยุดรถในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเขตข้ามทางม้าลาย เพื่อให้คนข้ามถนนได้ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทันได้สังเกตุเส้นทางม้าลาย หรือมองไม่เห็นไฟจราจรที่อยู่ในระดับสูงจนเกินไป บ่อยครั้งจึงทำให้หยุดรถได้ไม่ทัน 🚖

เส้นเขตปลอดภัย

เส้นเขตปลอดภัย คือ เส้นที่แสดงพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้คนเดินเท้าสามารถข้ามหรือหยุดรอเพื่อที่จะข้ามต่อไปได้ เนื่องจากในแยกต่างๆ ที่เต็มไปด้วยรถมากมายเส้นเขตปลอดภัยจึงสร้างมาเพื่อบอกถึงบริเวณที่สามารถหยุดรอได้ หรือเป็นพื้นที่ให้คนหยุดรถ-ลงรถ หรือหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป 🚖

เส้นแนวช่องจราจรผ่านทางแยก

เส้นแนวช่องจราจรผ่านทางแยก คือ เป็นเส้นทีช่วยกำหนดทิศทางเดินรถบริเวณทางแยก เส้นนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นประสีขาว และขีดคล้ายกากบาท จะอยู่ในบริเวณทางแยกที่มีรถสัญจรเยอะและวิ่งตัดผ่านกัน เส้นนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่แต่ละคนรู้ว่าต้องไปทางไหน ไม่สับสนเลนในขณะที่ขับขี่และไม่ทำให้เบียดกับรถคันอื่นๆ อีกด้วย 🚖

ช่องหยุดรถจักรยานยนต์

ช่องหยุดรถจักรยานยนต์ เพื่อรอสัญญาณไฟ หรือ จยย. MC เป็นเส้นที่รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรในบริเวณทางแยก เนื่องจากรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ชอบจอดล้ำเส้น และกีดขวางทางม้าลายของผู้เดินเท้า ช่องทางนี้จึงมีไว้เพื่อจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์เมื่อต้องจอดรอบริเวณสัญญาณไฟจราจร 🚖