SO WHEEL พัฒนาระบบ VMS อัปเกรดจากระบบ Carpool

VMS ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ Vehicle Management

SO WHEEL พัฒนาระบบ VMS อัปเกรดจากระบบ Carpool  

ยุคนี้มองไปทางไหนก็ต้องมีระบบดิจิทัล แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ตอบสนองการใช้งานของลูกค้า การเช่ารถก็เช่นเดียวกัน จะไปเช่ารถแบบเดิมๆ ก็ดูจะเชยไปเสียแล้ว 

SO WHEEL บริการรถเช่าจาก SO ก็มีระบบบริหารจัดการยานพาหนะ หรือ Vehicle Management System เรียกง่ายๆว่าระบบ VMS   ที่ต่อยอดมาจากระบบ CARPOOL  แต่เดิมสามารถจองรถ อนุมัติรถ บริหารจัดการรถและจัดสรรพนักงานขับรถ พร้อมคำนวณค่าใช้จ่ายในการเช่ารถได้ 

แต่ระบบ VMS ทำได้มากกว่านั้น เพราะนอกจากจะเป็นระบบจองและเช่ารถแล้ว ยังเพิ่มบริการที่เหนือกว่า ด้วยระบบตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ที่เช่าไป อาทิ ข้อมูลรถยนต์, ภาษี, พรบ., ประกันภัย รวมไปถึงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 

โดยข้อมูลเหล่านี้มีความถูกต้องและแม่นยำ ทำให้การบริหารจัดการรถยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลูกค้าจะได้ประสบการณ์ในการเช่ารถที่ดีกว่าเดิม หากใช้บริการเช่ารถพร้อมระบบ VMS เช่ารถในนามบริษัท ที่จะทำให้เรื่องรถ...เป็นเรื่องง่าย  

#SOWHEEL #SO #carpool #VMS #CARRENTAL #เช่ารถยนต์ #รถเช่าดัดแปลง #ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ #VehicleManagementSystem 


สนใจเช่ารถยนต์พร้อมระบบ VMS ติดต่อได้ที่ 

โทรศัพท์ 090-197-8531 

LINE : @sowheel