เช่ารถพร้อมคนขับ SO WHEEL บริการที่มากกว่าแค่รถเช่า

เช่ารถพร้อมคนขับ เป็นหนึ่งบริการจาก SO WHEEL เพราะเราคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าจึงเกิดบริการนี้ขึ้น ที่นำจุดเด่นทั้งเรื่องรถเช่า และเรื่องบุคลากรมารวมกัน ให้บริการรถหลากหลายประเภทตามความต้องการ