เช่ารถกับ SO WHEEL ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

ทางเลือกใหม่ของบริษัทที่ต้องการใช้รถในช่วงที่ต้องรัดเข็มขัด แต่ธุรกิจก็ยังต้องดำเนินต่อไป จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามรถควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกๆ เดือนได้