เช่ารถระยะยาว นิติบุคคล เลือกรถเช่า เลือก SO WHEEL

SO WHEEL บริการรถเช่าสำหรับนิติบุคคล, หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาแล้วมากมาย รถเช่าระยะยาวสักญญาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เป็นรถยนต์เช่าเพื่อการดำเนินงาน ให้การดำเนินธุรกิจหรือกิจการเป็นไปได้อย่างราบรื่น

เช่ารถยนต์ใช้ในราชการ กับ SO WHEEL

SO WHEEL ยินดีให้บริการเช่ารถราชการ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ประจำตำแหน่ง รถยนต์โดยสาร รถยนต์ขนส่ง ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากเราสามารถ ออกแบบ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน