SO Wheel บริการเช่ารถขนส่งครบวงจร ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์การบริการจัดหารถยนต์สำหรับขนส่งกว่า 20 ปี และมีรถอยู่ในระบบให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รถกระบะ, รถตู้, รถบรรทุก และอื่น ๆ ทำให้ SO Wheel สามารถจัดหารถยนต์ตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชั่นของรถตู้ทึบที่คุณอาจไม่เคยรู้

รถกระบะตู้ทึบ หรือตู้แห้ง เป็นรถที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้ SO WHEEL จะมาแนะนำรถประเภทนี้ให้ทุกท่านได้รู้จัก รถตู้ทึบ ตู้แห้ง คือรถบรรทุก หรือ รถกระบะ นำมาดัดแปลงใส่ตู้บรรทุก เพื่อการบรรทุกสินค้า