ฟังก์ชั่นของรถห้องเย็นมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

หลายๆ ท่านอาจะไม่เคยได้ยินหรือรู้จักรถตู้ห้องเย็นมากนัก ดังนั้นวันนี้ SO WHEEL จึงได้นำรถตู้ห้องเย็นมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จัก รถตู้ห้องเย็นคือรถบรรทุก หรือ รถกระบะ นำมาดัดแปลงใส่ห้องเย็น