รถไฟไหม้ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ช่วงนี้ข่าวรถไฟไหม้มีให้เห็นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าคงเป็นเพราะรถเก่า สภาพไม่ดีเลยไฟไหม้ แต่จริงๆ แล้วสาเหตุที่รถไฟไหม้มีได้มากกว่านั้น วันนี้ SO WHEEL ได้สรุปสาเหตุมาให้