วิธีตรวจเช็คสภาพรถยนต์ด้วยตัวเอง

ขนาดคนยังต้องการการดูแลเอาใจใส่ รถยนต์ก็เช่นกัน สำหรับใครที่ใช้รถยนต์เป็นประจำทุกวัน อย่าลืมตรวจสอบสภาพรถอยู่บ่อยๆ กันนะ ลดการเกิดอุบัติเหตุ รถไม่เสียระหว่างการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของคุณ