สัญญาณไฟแจ้งเตือนน้ำมันโชว์ จะวิ่งต่อได้อีกกี่กิโลเมตร

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า เวลาไฟสัญญาณเตือนน้ำมันจะหมด รถของเราจะสามารถขับไปได้อีกหรือไม่และเราจะสามารถขับไปได้ไกลกี่กิโลเมตร เมื่อสัญญาณไฟแจ้งเตือนน้ำมันสว่างขึ้นคนส่วนใหญ่จะคิดว่าน้ำมันรถของคุณหมดไม่เหลืออยู่ในถังแล้ว