หมอกลงบังทัศนวิสัย ต้องขับรถอย่างไร

เวลาที่หมอกลงมาปกคลุมถนน ทำให้ทัศนวิสัยไม่ชัดเจนเราจะขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด ตาม SO Wheel ไปอ่านกันเลย