เช็ครถ เช็คลิสต์ 4 เคล็ดลับ ขับรถหน้าฝน ให้ปลอดภัย

หน้าฝนทีไร เป็นต้องกังวลกับรถยนต์ทุกที วันนี้ SO WHEEL มี เช็คลิสต์ 4 ข้อ ง่าย ๆ มาให้ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกท่านเพื่อเช็คความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง

เช่ารถระยะยาว นิติบุคคล เลือกรถเช่า เลือก SO WHEEL

SO WHEEL บริการรถเช่าสำหรับนิติบุคคล, หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาแล้วมากมาย รถเช่าระยะยาวสักญญาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เป็นรถยนต์เช่าเพื่อการดำเนินงาน ให้การดำเนินธุรกิจหรือกิจการเป็นไปได้อย่างราบรื่น