ใบขับขี่ดิจิทัลแทนใบขับขี่จริงได้หรอ?

หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกประกาศให้ใช้ใบขับขี่ดิจิทัลยื่นแทนใบขับขี่จริงได้แล้ว ดังนั้นวันนี้ SO WHEEL จะมาแนะนำแอปใบขับขี่ดิจิทัลที่ชื่อว่า “DLT QR LICENCE” ให้ทุกคนได้รู้จัก