ใช้รถเช่าได้มั่นใจ ปลอดภัยจาก Covid-19

ช่วงนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ยังคงระบาดหนักขึ้นทุกๆ วัน หลายคนคงกังวลและกลัวว่าการใช้รถเช่า จะปลอดภัยและสะอาดจริงๆ ไหม So Wheel ให้ความสำคัญโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเสมอ

SO WHEEL ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค Covid-19

SO WHEEL ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค Covid-19 เพื่อความสะอาดและปลอดภัยก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า ด้วยความห่วงใย จาก SO WHEEL

SO WHEEL ห่วงใยลูกค้า พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19

ด้วยความห่วงใย จาก SO WHEEL มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 โดยทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันทั้งภายในตัวรถและภายนอกตัวรถ โดยเน้นย้ำบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับรองมาตรฐาน