ROAD SIGNS รวมความหมายสัญลักษณ์บนพื้นถนน

การจะขับขี่ให้ปลอดภัยนอกจากกฎจราจรที่ต้องจำให้ขึ้นใจแล้ว สัญลักษณ์ต่างๆ บนพื้นถนนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะมันจะทำให้การขับขี่ในแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและผู้ใช้ถนนด้วยกัน