ขอบคุณลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

ขอบคุณลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา

SO WHEEL ให้บริการเช่ารถดัดแปลงเพื่อให้ตรงตามการใช้งานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ห้องเย็น รถตู้ทึบ ตลอดจนรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายในทุกธุรกิจ

ซึ่งให้บริการลูกค้าในนามบริษัทไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีปริมาณการเช่ารถจำนวน 1-5 คัน ไปจนถึงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และองค์กรระดับประเทศ

------------------------------------------------------------------------