รู้หรือไม่? พ.ร.บ. รถยนต์ กับ ป้ายภาษีรถยนต์ ไม่เหมือนกันนะ

ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกท่าน คงจะเคยได้ยินเรื่อง พ.ร.บ.รถยนต์ และ ป้ายภาษีรถยนต์มาแล้วใช่ไหมครับ? แต่ผู้ขับขี่รู้หรือไม่ว่า พ.ร.บ. และ ป้ายภาษีรถยนต์ นั้น ไม่เหมือนกันอย่างที่คิดเลยครับ! ในบทความนี้ SO WHEEL จึงอยากจะช่วยผู้ขับขี่ทุกท่าน ไขข้อข้องใจความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. กับ ป้ายภาษีรถยนต์ เพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกท่านเข้าใจได้อย่างถูกต้องครับ

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร?

พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ พรบ.รถยนต์ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายบังคับใช้ให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นการคุ้มครองหรือหลักประกันกับผู้ขับขี่รถยนต์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเป็นเงินค่าชดเชย ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เช่น บาดเจ็บ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ รวมไปถึงเสียชีวิต แต่จะไม่รวมค่าเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์และทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ซึ่ง พ.ร.บ. จะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกเท่านั้นถึงจะให้ความคุ้มครอง แต่ให้ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี

โดยทั้งนี้ พ.ร.บ. จะต้องต่ออายุทุก ๆ 1 ปี และถ้าหากตรวจสอบแล้วว่าผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ต่อ พ.ร.บ. ตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และไม่สามารถรับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. อีกทั้งยังไม่สามารถยื่นต่อภาษีหรือต่อทะเบียนรถยนต์ได้

ความคุ้มครองที่จะได้รับ จาก พ.ร.บ.รถยนต์

ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าฝ่ายใดชน หรือฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูก-ผิด

 • กรณีบาดเจ็บ จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท และค่าปลงศพอีกจำนวน 35,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทน คือเงินชดเชยที่ฝ่ายถูกจะได้รับ หลังการพิสูจน์ถูกผิดแล้ว

 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดเชย 200,000 – 500,000 บาท (กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
 • กรณีเสียชีวิต ชดเชย 500,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีเป็นผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน

ป้ายภาษี รถยนต์ คืออะไร?

ป้ายภาษีรถยนต์ เป็นการจดทะเบียนและชำระภาษีของรถยนต์ หรือที่ผู้ขับขี่หลาย ๆ ท่าน นิยมเรียกว่า “ป้ายวงกลม” ซึ่งจะต้องต่อทุก 1 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. (ต้องต่อ พ.ร.บ.ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถต่อภาษีได้) และเมื่อผู้ขับขี่ชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำป้ายภาษีมาติดไว้ที่หน้ารถยนต์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ และถ้าหากไม่มีป้ายภาษีผู้ขับขี่จะโดนโทษปรับอยู่ที่ 400 – 1,000 บาท และไม่ว่าผู้ขับขี่จะใช้รถยนต์หรือไม่ก็ตาม ก็จำเป็นจะต้องต่อป้ายภาษีรถยนต์ในทุกปี

ซึ่งหากขาดการต่อ ป้ายภาษีรถยนต์ ติดกันเกิน 3 ปี จะส่งผลให้ทะเบียนรถถูกระงับทันที และเมื่อผู้ขับขี่นำรถไปจดทะเบียนใหม่  ต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังเพิ่มเติม และในกรณีที่ผู้ขับขี่ใช้รถโดยไม่ต่อป้ายภาษี ตามกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท ส่วนค่าภาษีที่ถูกเก็บไปนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานรัฐนำไปเพื่อพัฒนาและปรับปรุงท้องถนนให้ดีขึ้นนั้นเองค่ะ

ภาษีพรบ

ควรระวังเรื่องการต่อ พ.ร.บ. และ ป้ายภาษีรถยนต์

เมื่อผู้ขับขี่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. กับ ป้ายภาษีรถยนต์ แล้ว สิ่งที่ต้องระวัง คือเรื่องของการต่ออายุ เพราะอาจทำให้เสียค่าปรับหรือมีผลกระทบทางกฎหมายได้

 • ตรวจสอบกำหนดการ  ควรตรวจสอบกำหนดการระยะเวลาในการต่อ พ.ร.บ.และ ป้ายภาษีรถยนต์ เพื่อไม่ให้พลาดเวลาที่กำหนด
 • ชำระเงินทันเวลา  ควรชำระเงินภาษีรถยนต์ให้ทันเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น
 • เก็บเอกสารให้มั่นใจ  เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อ พ.ร.บ.และ ป้ายภาษีรถยนต์ ไว้ให้มั่นใจ เพื่อใช้ในกรณีที่จำเป็น

สรุปได้ว่า
พ.ร.บ. รถยนต์ กับ ป้ายภาษี รถยนต์ ไม่เหมือนกันนะครับ เนื่องจากพ.ร.บ. รถยนต์ เป็นกฎหมายบังคับใช้ให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกเพื่อเป็นการคุ้มครองหรือหลักประกันให้กับผู้ขับขี่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนป้ายภาษีรถยนต์ หรือ ป้ายวงกลมนั้น เป็นป้ายที่ใช้แสดงว่าเราได้ชำระภาษีประจำปีแล้ว เท่านั้นเองครับ

แต่สำหรับลูกค้าของ SO WHEEL ปัญหาเรื่องเอกสารจะหมดไปเพราะเราจัดการให้แบบ One stop service

 • ไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมในการใช้งานของลูกค้า
 • มีรถให้เลือกหลากหลายรุ่น ตอบโจทย์ทุกความต้องการแบบครบวงจร
 • ระบบจัดการยานพาหนะ VMS ลดภาระที่ไม่จำเป็นเพื่อความสะดวกของลูกค้า
 • มีรถทดทนในสเปกเที่ยบเท่าหรือตามที่ตกลงในสัญญษแบบ 100% ระหว่างรอซ่อม
 • ดูแล Maintenance ฟรี ตลอดอายุสัญญา
 • มี CAll CENTER คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ฟรี ประกันภัยชั้น 1 +พรบ. ตลอดอายุการใช้งาน
 • มีบริการส่งมอบรถทั่วประเทศพร้อมน้ำมันแบบเต็มถัง
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1  ถนนรถรางสายเก่า  ตำบลสำโรง  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทร : 02-363-9300 ต่อ 2105