2540

เปิดให้บริการ จ้างเหมาแรงงานพนักงานขับรถ

2542

ต่อยอดเป็นบริการ รถเช่าเพื่อธุรกิจ แบบครมวงจร ในชื่อ Siamraj Carrent

2562

ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ SO WHEEL โดยให้บริการ รถเช่าเพื่อธุรกิจ หลัก ๆ 3 รูปแบบ คือ รถเช่าทั่วไป, รถเช่าดัดแปลง, รถเช่าพร้อมคนขับ 

” SO WHEEL ให้มากกว่าบริษัทรถเช่าทั่วไป “

เพราะเราคือ บริษัท รถเช่าเพื่อธุรกิจ ที่ให้บริการรถเช่าหลากหลายรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ด้านบริการรถเช่า กว่า 20 ปี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากความรู้และความสามารถ พร้อมให้บริการลูกค้าในองค์กรทุกประเภท เราให้บริการพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะช่วยลดภาระการบริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นอย่างดี ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

CERTIFIED

18404

บทความ/ข่าวสาร

ต้องการอ่านบทความและข่าวสารของเราเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม