รู้หรือไม่ เปลี่ยนสีรถยนต์ ต้องทำอะไรบ้าง?

ใครที่กำลังอยาก เปลี่ยนสีรถยนต์ อยู่ ฟังทางนี้ SO WHEEL ได้รวมรวมข้อมูลดีๆ มาฝากผู้ขับขี่ทุกท่านแล้วครับ

ขับรถสีเดิมนาน ๆ หลาย ๆ ท่านอาจจะมีอาการเบื่อกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนสีรถยนต์ ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดี ที่จะเพิ่มความมีชีวิตชีวา ให้กับผู้ขับขี่ราวกับได้ขับรถยนต์คันใหม่ แต่ไม่ว่าผู้ขับขี่ จะเปลี่ยนสีรถยนต์ โดยการทำสี หรือ การ Wrap รถยนต์ หรือ แม้แต่ต้องการที่จะติดสติ๊กเกอร์รอบคัน หากเกิน 30% ของตัวรถ สิ่งที่ต้องห้ามลืมเด็ดขาด นั้นก็คือ ต้องแจ้งต่อ “นายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก” ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยนะครับ

ตามข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถ ให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียน กรมการขนส่งทางบก ภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงสีรถมากกว่า 30% ของพื้นที่ตัวถังรถทั้งหมด หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13 และมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

โดยกรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (พ.ศ. 2549) ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • กรณีตัวรถมีสีเดียว ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่ต่างกัน
 • กรณีที่ตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกัน เห็นได้ชัดบริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถยต์ (ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา ประตู) ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สี แล้วแต่กรณี เช่น ตัวรถมี 2 สี กำหนดเป็นสีขาว แดง หรือตัวรถมี 3 สี กำหนดเป็น สี ดำ ขาว เหลือง และหากตัวรถมีมากกว่า 3 สี และสามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ ให้กำหนดสีหลัก 2 สี ตามด้วยสำลำดับสุดท้าย “หลายสี” เช่น ขาว แดง หลายสี เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถกำหนดสีใดเป็นสีหลักได้ ให้กำหนดว่า “หลายสี” เพียงอย่างเดียว
 • กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้แต่งรถ โดยไม่ทำให้สีหลังของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกำหนดเป็นสีรถ แต่หากการแต่งรถทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ให้กำหนดสีของรถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2

เอกสารที่ใช้สำหรับการแจ้ง เปลี่ยนสีรถยนต์

โดยผู้ขับขี่สามารถนำเอกสารเหล่านี้ เข้าไปเขียนยื่นเรื่องได้เอง กับทางเจ้าหน้าที่ กรมขนส่งทาบก ตามขั้นตอนดังนี้ครับ

 • เอกสารใบคู่มือจดทะเบียนรถ (เล่มทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
 • หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสีรถ / รูปถ่าย
 • ตัวรถยนต์ที่ทำสีใหม่

ขั้นตอนการดำเนินการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

โดยผู้ขับขี่สามารถนำเอกสารข้างต้นเข้าไปยื่นเรื่องได้เองกับกรมการขนส่งทางบกได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • ยื่นคำขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ พร้อมเอกสาร
 • รอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจ แล้วรับใบแจ้งผลการตรวจสอบรถ
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • รอรับเอกสารจากทางกรมขนส่งคืน

โดยค่าใช้จ่ายในการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท เท่านั้น เพียงเท่านี้ผู้ขับขี่ก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจครับ

สรุปได้ว่า

การเปลี่ยนสีรถยนต์ นั้น ตามข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีตัวถังมากเกินกว่า 30% ของพื้นที่ทั้งหมด เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนสีรถยนต์ และหากไม่แจ้งจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13 และมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 ครับ

แต่จะดีกว่าหากผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานราชการ เลือกใช้บริการเช่ารถกับ SO WHEEL ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมาย อำนวยความสะดวกลูกค้าของเราอย่างครบครัน ทั้งเรื่องเอกสาร และ การ Maintenance เพื่อให้ลูกค้าของเราดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด เพราะเราคือ SO WHEEL เรื่องรถ…ต้องง่าย

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1  ถนนรถรางสายเก่า  ตำบลสำโรง  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทร : 02-363-9300 ต่อ 2105