ทำความรู้จัก รถบรรทุก ให้มากขึ้น กับ SO WHEEL

ทำความรู้จักรถบรรทุก กับ SO WHEEL

รถบรรทุกยานพาหนะที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น  SO WHEEL บริการรถเช่าจากบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจให้เช่ารถบรรทุก จะพาผู้อ่านทุกท่านทำความรู้จักกับรถบรรทุกให้มากขึ้น

รถบรรทุกหมายถึงอะไร?

รถบรรทุก หมายถึง รถที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกและขนส่งสินค้า รถบรรทุกแต่ละคันจะมีขนาด กำลังการทำงาน และรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีโครงสร้างแบบตัวถัง (Body) ด้านบนแชสชี (Chยยสารที่ไม่ขึ้นกับส่วนของน้ำหนักบรรทุกของรถ

แชสซี (Chassis) บางคนเรียกว่า “คัทซี” บางประเทศใช้คำว่า เฟรม (Frame)

กรมการขนส่งทางบก ได้ให้คำนิยามของรถบรรทุกไว้ว่า “รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของเพื่อค่าสินจ้างหรือเพื่อธุรกิจการค้าของตนเองโดยจะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 1600 กิโลกรัม ซึ่งได้กำหนดลักษณะการใช้รถในการขนสิ่งของหรือสัตว์” โดยแยกออก ทั้งหมด 9 ประเภท ทำความรู้จักรถบรรทุกทั้ง 9 ลักษณะได้ที่ รู้หรือไม่ ? รถบรรทุกมีถึง 9 ประเภท

“รถบรรทุก” นั้นจะใช้เรียกรถที่ไม่มีรถพ่วงหรือส่วนต่อประสานรถอื่นๆ

“รถพ่วง” “รถกึ่งพ่วง” ที่รถที่มีส่วนต่อขยายประสานรถ

หากแบ่งประเภทรถบรรทุกอย่างง่ายจะแบ่งได้ 3 ประเภท คือ รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดกลาง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดเล็กมักจะมีกลไกคล้ายกับรถยนต์ ส่วนรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นจะมีกลไกที่มากขึ้นและซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้ต้องการทักษะในการบำรุงที่มากกว่ารถยนต์

ในการใช้งานรถบรรทุกแต่ละประเภทนั้น กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศใช้กฎหมายเรื่องการกำหนดน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของรถแต่ละประเภท ซึ่งหากบรรทุกเกินที่กำหนดจะมีบทลงโทษตามกฏหมาย

ตารางการกำหนดน้ำหนักรวมและน้ำหนักลงเพลา ตามกรมการขนส่งทางบก (น้ำหนักบรรทุก)

น้ำหนักรถบรรทุก

เวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งของ กรมทางหลวง (รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป)

ถนนพื้นราบ

รถบรรทุกก๊าซไวไฟ ตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป และรถพวง ห้ามวิ่งในเวลา 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป ห้ามวิ่งในเวลา 06.00 – 09.00 น. และเวลา 16.00 – 20.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่งในเวลา 06.00 – 10.00 น. และเวลา 15.00 – 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

รถบรรทุกอื่น ๆ เช่น บรรทุกซุง เสาเข็ม ห้ามวิ่งในเวลา 06.00 – 22.00 น.

ถนนบนทางด่วน

รถบรรทุกสารเคมี  ห้ามวิ่งในเวลา 06.00 – 10.00 น. และเวลา 15.00 – 22.00 น.

รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป ห้ามวิ่งในเวลา 06.00 – 09.00 น. และเวลา 16.00 น. – 20.00 น.

รถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไป ห้ามวิ่งในเวลา 06.00 – 09.00 น. และเวลา 15.00 – 21.00 น.

สรุปได้ว่า

รถบรรทุกให้เช่า จาก SO WHEEL ให้บริการรถเช่าที่เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรทุกประเภท ลดภาระในการบริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นอย่างดี ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในงบประมาณที่สามารถจัดการได้ ด้วยอัตราค่าบริการคงที่แบบรายเดือนตลอดอายุสัญญา ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดูแล Maintenance ฟรี พร้อมรถทดแทนในสเปกเทียบเท่า หรือสูงกว่า และ สิทธิประโยชน์ อื่น ๆ อีกมากมาย
เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่มีสะดุด รวดเร็วและคล่องตัว SO WHEEL มุ่งเน้นคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดรถบรรทุกเช่าระยะสั้น เริ่มต้นที่ 1 เดือน – 24 เดือน (2 ปี) เช่าระยะยาว เริ่มต้นที่ 3 ปีขึ้นไป

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1  ถนนรถรางสายเก่า  ตำบลสำโรง  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทร : 02-363-9300 ต่อ 2105