ทำความรู้จักรถบรรทุก กับ SO WHEEL

ทำความรู้จักรถบรรทุก กับ SO WHEEL

ทำความรู้จักรถบรรทุก กับ SO WHEEL

รถบรรทุก ยานพาหนะที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น  SO WHEEL บริการรถเช่าจากบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจให้เช่ารถบรรทุก จะพาผู้อ่านทุกท่านทำความรู้จักกับรถบรรทุกให้มากขึ้น

รถบรรทุกหมายถึงอะไร?

รถบรรทุก (Eng:Truck/Lorry) หมายถึง รถที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกและขนส่งสินค้า รถบรรทุกแต่ละคันจะมีขนาด กำลังการทำงาน และรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีโครงสร้างแบบตัวถัง (Body) ด้านบนแชสชี (Chassis) ที่เป็นเสมือนฐานล่างของรถ โดยมีห้องโดยสารที่ไม่ขึ้นกับส่วนของน้ำหนักบรรทุกของรถ

แชสซี (Chassis) บางคนเรียกว่า “คัทซี” บางประเทศใช้คำว่า เฟรม (Frame)

กรมการขนส่งทางบก ได้ให้คำนิยามของรถบรรทุกไว้ว่า “รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของเพื่อค่าสินจ้างหรือเพื่อธุรกิจการค้าของตนเองโดยจะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 1600 กิโลกรัม ซึ่งได้กำหนดลักษณะการใช้รถในการขนสิ่งของหรือสัตว์” โดยแยกออก ทั้งหมด 9 ประเภท ทำความรู้จักรถบรรทุกทั้ง 9 ลักษณะได้ที่ รู้หรือไม่ ? รถบรรทุกมีถึง 9 ประเภท

“รถบรรทุก” นั้นจะใช้เรียกรถที่ไม่มีรถพ่วงหรือส่วนต่อประสานรถอื่นๆ

“รถพ่วง” “รถกึ่งพ่วง” ที่รถที่มีส่วนต่อขยายประสานรถ

หากแบ่งประเภทรถบรรทุกอย่างง่ายจะแบ่งได้ 3 ประเภท คือ รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดกลาง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดเล็กมักจะมีกลไกคล้ายกับรถยนต์ ส่วนรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นจะมีกลไกที่มากขึ้นและซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้ต้องการทักษะในการบำรุงที่มากกว่ารถยนต์

ในการใช้งานรถบรรทุกแต่ละประเภทนั้น กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศใช้กฎหมายเรื่องการกำหนดน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของรถแต่ละประเภท ซึ่งหากบรรทุกเกินที่กำหนดจะมีบทลงโทษตามกฏหมาย

ตารางการกำหนดน้ำหนักรวมและน้ำหนักลงเพลา ตามกรมการขนส่งทางบก (น้ำหนักบรรทุก)

ประเภทรถบรรทุก จำนวนเพลา ล้อ และยาง น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของรถ
รถบรรทุก 4 ล้อ รถ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น (ชนิดเพลาที่สองใช้ยางเดี่ยว) น้ำหนักรวมไม่เกิน 9,500 กิโลกรัม
รถบรรทุก 6 ล้อ รถ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6  เส้น (ชนิดเพลาที่สองใช้ยางคู่) น้ำหนักรวมไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม
รถบรรทุก 6 ล้อ รถ 3  เพลา 6  ล้อ ยาง 6  เส้น (ชนิดเพลาที่สองเพลาที่สามใช้ยางเดี่ยว) น้ำหนักรวมไม่เกิน 18,00 กิโลกรัม
รถบรรทุก 10 ล้อ รถ 3  เพลา 6 ล้อ ยาง 10  เส้น (ชนิดเพลาที่สองเพลาที่สามใช้ยางคู่) น้ำหนักรวมไม่เกิน 25,000 กิโลกรัม

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ : หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับในลักษณะอัตราบททวี คือ เริ่มต้นการปรับที่ 1 หมื่นบาท จากนั้นก็จะทบเพิ่มเป็น 3 หมื่น และกำหนดโทษขั้นสูงสุด ที่ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย

เช่ารถบรรทุก

หากท่านผู้อ่านที่กำลังมองหารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์  SO WHEEL ยินดีให้บริการ เช่ารถบรรทุกทั้งประเภทรถ 4 ล้อ 6 ล้อและ 10 ล้อ ด้วยสัญญาระยะยาว พร้อมบริการรถทดแทน

วิธีการเช่ารถกับ SO WHEEL (https://bit.ly/3whVK5G)

 

SO WHEEL (สยามราชธานี)  เรื่องรถ...ต้องง่าย”

 

#SOWHEEL #CARRENTAL #SO #สยามราชธานี #รถบรรทุก #รถขนส่ง #เช่ารถบรรทุก

สนใจเช่ารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ

☎️ 090-197-8531  📲 LINE : @sowheel